نحوه ی نگهداری از باتری خودرو

برای اینکه باتری سالم با عمر مفید داشته باشید ، همیشع سرباتری ها و خود باتری را تمیز کنید . بست های نگهدارنده ی باتری را مدام چک کنید و اگر نیاز به محکم کردن داشت این کار را انجام دهید . از عایق در فصول سرد سال برای باتری استفاده کنید .
حدالامکان خودرو مدت زمان بیشتر از 2،3 روز خاموش بی حرکت نماند تا باتری از کار نیفتد .
هنگامی که خودرو خاموش است اتصال لوازم جانبی را با برق خودرو قطع کنید و از خاموش بودن چراغ های خودرو اطمینان حاصل کنید .
هر زمان که امکانش بود باتری را در محیط خنک نگه دارید چون گرما باعث می شود باتری زودتر خراب شود .