مراقب از باتری خودرو در فصول گرم سال

مردم اصولا بیشتر در فصول سرد به فکر نگهداری از باتری خود می افتند در حالی که گرم بودن هوا و افزایش دمای محیط باعث می شود فعل و انفعالات درون باتری زیاد شده و باتری سریع تر به سمت خرابی برود و طول عمرش کاهش پیدا کند . از طرفی گرما باعث تبخیر آب الکترولیت درون باتری می شود که کاهش ظرفیت باتری را به دنبال دارد .

برای جلوگیری از بروز مشکل برای باتری :

1_ همیشه باتری و سرباتری هارا از هر گونه آلودگی و گرد و غبار تمیز نگه دارید .

2_ آب باتری را چک کنید و در صورتی که مشاهده کردید کاهش پیدا کرده ، با آب مقطر دوباره پر کنید .

3_بدنه باتری را چک کنید و اگر نشتی ، ترک و یا برامدگی را مشاهده کردید ، سریعا باتری را تعویض کنید .

4_قبل از شروع گرمای تابستان خودروی خود را یه یک مکانیک نشان دهید تا از وضعیت باتری و سیستم برق خودرو مطلع شوید و در صورت وجود مشکل ، آن را رفع کنید .