باتری ماشین چگونه کار میکند ؟

باتری های ماشین ها که از نوع اسید_سرب هستند ، وظیفه ذخیره انرژی تولید شده توسط دینام ماشین را برعهده دارند .
باتری متشکل از تعدادی صفحات سربی و اسید سولفوریک رقیق می باشد هنگام دریافت جریان برق از دینام خودرو واکنش داده و با ذخیره انرژی تولید شده شارژ می شود . در مواقع نیاز مثل زمانی که ماشین خاموش است و از سیستم صوتی ماشین استفاده میکینم ، برق لازم از باتری ماشین گرفته می شود .
رفته رفته با گذر زمان ، میزان واکنش شیمیایی درون باتری به دلیل کاهش مواد شیمیایی ، کم میشود و باتری انرژی کمتری را حفظ می کند . در این شرایط باید تشخیص دهیدکه آیا باتری نیاز به تعویض دارد یا خیر .