استابلایزر یا مدار تثبیت کننده

برق خودرو ناپایدار تر از برق خانه است  زیرا  با تغییرات سرعت خودرو ولتاژ و آمپراژ تولیدی دینام هم تغییر میکند ، یعنی مقدار تولید برق متغیر است .

با توجه به این نکته که امروزه وسایل الکترونیکی پیشرفته ی خودروها بیشتر شده اند ، تغییرات ناگهانی ولتاژ ، تاثیرات چشمگیری بر روی عملکرد و

کاهش طول عمر آن ها میگذارد . این دستگاه مشکل از تعدادی خازن و یک عدد ولت متر می باشد . جریان برق در خازن ها ذخیره شده و در هنگام نیاز

آن را ازاد می کند.

مزایای استفاده از استابلایزر

1_ جریان های منفی برق رسانی به باتری ماشین را می گیرد .

2_ ولتاژ برق خودرو را تثبیت می کند .

3_ عمر باتری و قطعات مربوط به آن را از طریق تثبیت جریان ولتاژ ، افزایش می دهد .